Eduardo Axel Tamez – Piano (Kamado Tanjiro no Uta Go shinna ft Nami Nakagawa)